آشنایی با کتاب Grammaire en dialogues

یک کتاب برای درک مفاهیم گرامری در تعاملات زندگی روزمره است.

گرامر در گفتگوها، سطح ابتدایی، 32 فصل را پیشنهاد می کند که هر کدام بر اساس یک گرامر ویژه (افعال گروه اول با حال، بیان تعداد و غیره) قرار می گیرند.

هر فصل در 3 صفحه برگزار می شود:
در صفحه اول، یک یا دو گفت و گو که در آن ما صحنه های از
زندگی روزمره
در صفحه دوم، یادآوری مفاهیم دستور زبان در درس مورد مطالعه قرار گرفت.
موضوعات مطرح شده مربوط به آنهایی است که در سطح 1 و 2 روش های مورد بررسی قرار می گیرند
فرانسه.
در صفحه سوم، تمرینات برنامه، از جمله پاسخ، در دسترس هستند
پایان کتاب

هفت ترازنامه 3 صفحه در کتاب وارد شده است؛ آنها تمرینات را با استفاده از مفاهیم دستوری که در فصل های قبلی مورد استفاده قرار می گیرند پیشنهاد می کنند. تمام دیالوگ ها بر روی سی دی موجود در کتاب نیز قرار دارند .

در پایان کتاب، پاسخ به تمرینات مکمل ارزشمندی برای دانشجویان در موقعیتهای خودآموزی است.

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

نام نویسی دوره سطح A1زبان فرانسه

به اطلاع می رساند شروع دوره استاندارد آموزش وتدریس سطح A1 زبان فرانسه باتوجه به متون استانداردازسطح مبتدی به بالا درموسسه زبان پارساآموزان شیراز درحال

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09173162644-09173117546تماس حاصل فرمایید.

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

فریده حجازی مدرس حرفه ای زبان فرانسه در شیراز ، برای آموزش زبان فرانسه در شیراز با ما تماس بگیرید.