منابع آزمون های DELF&DALF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

یکی از بهترین منابع برای آزمون‌های DELF و DALF سری کتاب‌های Réussir le DELF شامل ۴ کتاب برای سطح های (A1-A2-B1-B2) و Réussir le DALF شامل یک کتاب برای سطح (C1-C2) هستند. برای موفقیت در آزمون های DELF , DALF بهترین راه این است که با تست‌های تمرینی خود را آماده کنید. مانند هر آزمون… ادامه خواندن منابع آزمون های DELF&DALF