اما چطور Speaking زبان فرانسه را متوجه شویم؟

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

تفاوت های مخصوصی بین کتاب های زبان فرانسه گفتاری مدرن و سنتی وجود دارد. ما روشی میانی از صحبت کردن را به شما می گوییم که باید به طور زیادی هم فهم‌تان و هم تلفظ تان از زبان فرانسه معاصر را تقویت کند. ۱- فرانسه گفتاری در مقابل فرانسه کلاسی خیلی از شاگردان زبان فرانسه… ادامه خواندن اما چطور Speaking زبان فرانسه را متوجه شویم؟

شروع دوره آمادگی آزمون TCF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون TCF در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی آزمون TEF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون TEF درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی آزمون های زبان فرانسه

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون های فرانسه برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 یا 09173117546 تماس حاصل فرمایید آزمون های زبان فرانسه شیراز

شروع دوره زبان فرانسه کودکان

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه کودکان آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید زبان فرانسه کودکان شیراز آموزش زبان فرانسه کودکان شیراز