راه های اقامت در فرانسه

farideh-hejazi.ir فریده حجازی

ظاهرا بصورت عادی افرادی که بتوانند برای مدت ۵ سال در فرانسه بمانند ( از طریق کار ، دانشجوی، ..) می توانند تقاضای اقامت دائم کنند. این مدت برای افرادی که از یکی از دانشگاههای فرانسه فارغ التحصیل شده باشند کمتر است و مدت آن دو سال بعد از اتمام درس است. خوب تنها مشکل… ادامه خواندن راه های اقامت در فرانسه

شروع دوره آمادگی آزمون DELF & DALF

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون DELF & DALF آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید زبان فرانسه شیراز آموزش زبان فرانسه شیراز

شروع دوره آمادگی آزمون TCF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره امادگی آزمون TCF آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 09173117546 _ 09173162644 تماس حاصل فرمایید زبان فرانسه شیراز آموزش زبان فرانسه شیراز

شروع دوره آمادگی آزمون TEF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره آمادگی آزمون آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تنایل با شماره 09173162644 یا 09173117641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره آمادگی مصاحبه سفارت فرانسه

بهه اطلاع میرساند به زودی دوره دوره آمادگی مصاحبه سفارت فرانسه آغاز میگردد علاقهمندان در صورت تمایل با شماره 09173162644 یا 09173117641 تماس حاصل فرمایید