جشن ها و رویداد های فرانسه

فرانسه یکی از کشور هایی است که سالیانه جشنواره و رویدادهای مختلفی در آن برگزار می شود. هفته مد پاریس(paris fashion week) هفته مد پاریس یکی  از مهم ترین رویداد هایی است که در ژانویه برگزار می شود، پاریس پایتخت مد جهان میباشد و بسیاری از جشنواره های مد در پاریس برگزار می شود. عید… ادامه خواندن جشن ها و رویداد های فرانسه