۵۰ ضرب المثل پرکاربرد در زبان فرانسه با ترجمه فارسی

معادل فارسیضرب المثل فرانسوی
نام نیک بهتر از کمربند طلا استBonne renommée vaut mieux que ceinture dorée
سگ خوب به دنبال نژاد خود می رودBon chien chasse de race
خون خوب نمی تواند دروغ بگویدBon sang ne peut mentir
از میوه است که می توان درخت را شناختC’est au fruit qu’on connait l’arbre
مال حرام برکت نداردBien mal acquis ne profite jamais
اینقدر خود شیرینی نکنAssez de baratin
بهش نشون میدم یک من ماست چقدر کره دارهJe vais lui montre de quel boi je me chauffe
بهش نشون میدم!ادبش میکنم!Je lui apprendrai
وای به حالت!Gare a toi
به تو ربطی نداره!Ca ne te regarde pas
به من ربطی نداره!(به من چه!)۶J’en ai rien a fautre
همینو کم داشتیم!C’est le bouqet
اوضاع رو به راهه!Ca boume
رو به راهی؟Ca gaze
دلم واست تنگ شده!Tu me manques
خواستن، توانستن استvouloir, c’ est pouvoir
از تو حرکت، از خدا برکت Aide-toi, le ciel t’aidera
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است Mieux vaut tard que jamais
پایان شب سیه، سپید استAprès la pluie, le beau temps
از دل برود هر آنچه از دیده برفت Loin des yeux, loin du coeur
شاهنامه آخرش خوش استRira bien qui rira le dernier
عینک سواد نمی آوردL’ habit ne fait pas le moine
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد Chat échaudé craint l’ eau froide
سکوت علامت رضاستQui ne dit mot consent
با یک گل بهار نمیشهUne hirondelle ne fait pas le printemps
وقت طلاستLe temps, c’ est de l’ argent
عادت طبیعت ثانوی استL’ habitude est une seconde nature
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود Les petits ruisseaux font les grandes rivières
مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید À bon vin point d’ enseigne
جوینده، یابنده استQui cherche, trouve
در ورق خوش‌اقبال، در عشق بداقبالHeureux au jeu, malheureux en amour
چیزی به‌نام نمی‌توانم وجود نداردHeureux au jeu, malheureux en amour
قبل از سخن گفتن به میزان طولانی فکر کردنTourner sept fois sa langue dans sa bouche
یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگUn tiens vaut mieux que deux tu l’auras
آن‌چه برق می‌زند الزاما طلا نیستTout ce qui brille n’est pas or
دو پرنده را با یک سنگ شکار کردنFaire d’une pierre deux coups
قبل از تخم گذاشتن مرغ،‌ جوجه‌هایش را شمردنVendre la peau de l’ours (avant de l’avoir tué)
اسم شیطان را آوردن و بلافاصله ظاهر شدنVendre la peau de l’ours 
تطبیق بده و نجات پیدا کنMieux vaut plier que rompre
جویبارهای کوچک رودخانه‌های بزرگ را می‌سازندLes petits ruisseaux font les grandes rivières
برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی استÀ bon entendeur, salut
 به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کندAide-toi, le ciel t’aidera
افراد مختلف، عقاید مختلفی دارندAutant de têtes, autant d’avis
 انسان یعنی خطاL’erreur est humaine
لباس رهبانیت، راهب نمی‌سازدL’habit ne fait pas le moine
کسی که هیچ نمی‌گوید راضی استQui ne dit mot consent
کسی که آهسته می‌رود، مطمئن می‌رودQui va lentement va sûrement
صبر تلخ است ولیکن بر (میوه) شیرین داردTout vient à point à qui sait attendre
تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود Qui vole un oeuf, vole un boeuf
فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه L’ homme ne se mesure pas à l’ autre

جهت شرکت در کلاس های زبان فرانسه با شماره 09173162644 _ 09173117546 تماس حاصل فرمایید