آزمون زبان فرانسه TCF چیست؟

TCF یا تست آشنایی با زبان فرانسه، یک امتحان برای تعیین سطح آشنایی با زبان فرانسه، برای غیر فرانسوی زبانان است که  از طرف وزارت آمورش فرانسه صادر میشود.

این امتحان مطابق با استانداردهای امتحانات زبان اروپا طراحی شده است. از آنجایی که این یک امتحان تعیین سطح است ، تمام شرکت کنندگان در این امتحان مدرک یکی از شش سطح زبان فرانسه (A1, A2, B1, B2, C1, C2) را به دست میآورند. پایین ترین نمره این امتحان A1 و بالاترین آن C2,C1 است. اعتبار این مدرک دو سال است.
چهارنوع امتحان TCF وجود دارد و هر کدام، کاربرد متفاوتی دارد. TCF TP, TCF DAP, TCF Québe, TCF RI

TCFQuébe: فقط مخصوص مهاجران به کبک ( استان فرانسوی زبان کانادا ) است, و بر طبق استانداردهای وزارت مهاجرت کبک، طراحی شده است. از این مدرک برای ورود به دانشگاه های فرانسوی نمیشود استفاده کرد ، این امتحان ازدو بخش درک شنیداری و بیان شفاهی تشکیل شده است.
TCF TP: این امتحان مناسب هرکسی است که تونایی های زبان فرانسه دارد، از این مدرک برای ورود به دانشگاه های فرانسه و گرفتن کار و دلایل شخصی و تخصصی میتوان استفاده کرد. این امتحان از سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری تشکیل شده است

TCF DAP: این امتحان مخصوص به کسانی است که درخواست تحصیل در یکی از دانشگاه های فرانسه را در سال اول یا دوم لیسانس و یا برای رشته معماری، در هر مقطعی دارند. این نوع داوطلبان باید در این امتحان شرکت کنند.
TCF RI: مخصوص کسانی است که مناسبات بین المللی دارند و با دولت های فرانسوی زبان در تماس اند. و از این مدرک برای اثبات دانش فرانسه در ، ارتباطات بین المللی و مدرسه های سیاسی و اتحادیه اروپا و … میتوانند استفاده کنند.

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

نام نویسی دوره سطح A1زبان فرانسه

به اطلاع می رساند شروع دوره استاندارد آموزش وتدریس سطح A1 زبان فرانسه باتوجه به متون استانداردازسطح مبتدی به بالا درموسسه زبان پارساآموزان شیراز درحال

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه

نام نویسی دوره چت زبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09173162644-09173117546تماس حاصل فرمایید.

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

فریده حجازی مدرس حرفه ای زبان فرانسه در شیراز ، برای آموزش زبان فرانسه در شیراز با ما تماس بگیرید.

فریده حجازی farideh-hejazi.ir