آشنایی باکتاب Connexion

مراحل آموزش کتاب Connexion متشکل از 12 درس بوده , درس ها شامل بخش های میباشد: متون، واژگان، مترادف و متضاد لغات، دستور زبان و تمرینات مربوط به کتاب اصلی و دفتر تمرینات می باشد.

 

 متون:

شامل متون درس می باشد که هر درسی می تواند دارای چند متن باشد که در این بخش می توانید هر یک از آنها را جداگانه انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دهید.

  

واژگان:

این بخش شامل واژگان جدید درس می باشد که دربرگیرنده افعال، اسامی، صفت ها، قید ها، حروف اضافه و اصطلاحات و عبارات می باشد. شما می توانید ترجمه هر لغت و مشخصات آن را به همراه صرف افعال و همچنین اسم، صفت و اسم مفعول هر فعل در این بخش ملاحظه بفرمایید.

 

مترادف و متضاد لغات:

این بخش یکی از مهمترین مراحل آموزشی می باشد. چرا که در مکالمه – در هر زبان – هر اندازه فرد به مترادف و متضاد لغات مسلط بوده و به عبارتی دامنه لغات خود را در این خصوص گسترش دهد، به همان اندازه می تواند در یادگیری بهتر زبان و روان بودن در مکالمه موفق تر باشد. به همین منظور مترادف و متضاد لغات به تفکیک اسم ها، افعال، صفت ها، قید ها و حروف اضافه جهت استفاده شما عزیزان لحاظ شده است ولی لازم به ذکر است به دلیل حجم وسیع لغات، واژه های پرکاربرد و مهم مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

دستور زبان:

در این بخش شما با دستور زبان و نکات گرامری هر درس آشنا خواهید شد. استفاده از مثال های متنوع و شیوا، دقت در روان بودن مطالب، بررسی آواشناسی و گریز به نکات گرامری که در کتاب اشاره نشده ولی مرتبط با مباحث درس می باشد، از نکات مثبت این بخش بوده که می تواند مورد رضایت شما واقع گردد.

در مطالعه نکات گرامری، توجه به یک نکته ضروری است. نکات گرامری که در این مجموعه آمده، بر اساس قواعد کلی تنظیم شده است. ولی طبق نظر اساتید زبان فرانسه، در هر قاعده ای استثنائاتی نیز وجود دارد. هر چند ما در روند آموزش به برخی استثنائات اشاره خواهیم کرد، لیکن موارد دیگری نیز می توان در نظر گرفت که شناخت آنها تنها از طریق مطالعه و به مرور زمان امکان پذیر می باشد.

 

تمرینات:

  تمرینات هر درس شامل دو بخش می باشد:

تمرینات مربوط به کتاب: تمریناتی هستند که در کتاب اصلی و در ضمن هر بخش از درس آمده است. ولی در این وبلاگ، تمام تمرینات کتاب در یک بخش ارائه گردیده که توصیه می گردد جهت سیر روند استاندارد آموزش، پس از فراگیری هر بخش، تمرینات مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار دهید.

دفتر تمرین: این بخش فقط تمرینات مربوط به مباحث آموزشی می باشد که لازم است در ضمن یادگیری، مورد توجه قرار گیرد.