آیا یادگیری زبان فرانسه دشوار است؟

آیا یادگیری زبان فرانسوی سخت است؟
بیش از 220 میلیون نفر در پنج قاره به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند.
فرانسوی زبان بین المللی آشپزی، مد،فیلم، تئاتر، هنرهای بصری و رقص است.
فرانسوی زبانی است که بخاطر تلفظ سختش ترس را در دل زبان آموزان شعله ور می‌کند.
اما واقعا زبان فرانسوی چقدر سخت است؟
یادگیری زبان فرانسه ساده‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید.بستگی به چند فاکتور دارد، اینکه زبان مادری شما چیست و تفسیر شما از «سختی» یک زبان کدام است.بنا بر منابع مختلفی، 45 درصد از تمامی کلمات انگلیسی از یک ریشه‌ی فرانسوی برخوردارند. و این یعنی کلمات بسیار زیاد.

مواردی مرتبط با یادگیری زبان فرانسه

تلفظ
فرانسوی دارای حروف صدادار بسیاری می باشد، این در حالی است که در زبانهای اسپانیایی و ایتالیایی به ندرت به انگشتان دست می رسند. بسیاری از این حروف صدا دار برای یک انگلیسی زبان ،تازه هستند و تسلط بر تلفظ این حروف زمانبر می باشد. از این بابت فراگیری زبانهای اسپانیایی و ایتالیایی نسبت به فرانسوی ساده تر می باشد.
و اینکه، تلفظ حرف مشهور «r» که در زبان فرانسوی وجود دارد میتواند برای انگلیسی زبانان سخت باشد.
همینطور در زبان فرانسوی، زمانی که می‌خواهید سریع صحبت کنید، ممکن است کلمات صدایی کاملا متفاوت از تلفظ استاندارد داشته باشند.

صرف افعال فرانسوی چندان سخت نیست
در زبان انگلیسی، صرف افعال بسیار محدود است؛تنها فعل سوم شخص است که در حال مفرد تغییر پیدا می‌کند.البته، افعال بی قاعده را داریم که کم و بیش تغییراتی دارند.
شاید در ابتدا کمی سخت به نظر بیاید اما خبر خوب این است که تفاوت بین فرانسوی نوشتاری و مکالمه‌ای آنقدر زیاد است که اول شخص مفرد (من)، دوم شخص مفرد (تو)، سوم شخص مفرد (او)، و سوم شخص جمع (آنها) فعل manger را جدا از حالات نوشتاری متفاوت، درست به یک شکل تلفظ می‌کنند.
پس، این افعال – je mange/tumanges/ilmange – همگی به یک شکل تلفظ می‌شوند.
این قانون برای بسیاری از افعال دیگر یکسان است. شاید بهتر است گفته شود که صرف افعال ساده تر از چیزی است که فکر می‌کنید، حداقل در بحث مکالمه‌ی زبان فرانسوی، زیرا افعال صرف شده اغلب تلفظ یکسانی دارند.

نوشتار زبان فرانسه
نوشتن به زبان فرانسه نسبت به صحبت کردن آن سخت‌تر است. اگر فقط روی صحبت کردن تمرکز کنید و تمرین نوشتن نداشته باشید، حتی با وجود اینکه این زبان را به درستی صحبت می‌کنید، متوجه میشوید که نوشتن یک پاراگراف به فرانسوی یا ارسال یک پیامک فرانسوی کار بسیار سختی خواهد بود .

تلفظ افعال بی قاعده در زبان فرانسوی
بر خلاف زبان انگلیسی،زبان فرانسوی یک زبان آوایی می باشد؛ به این معنی که کلمات طوری که نوشته می‌شوند تلفظ نمی شوند.
در زبان فرانسوی، بسیاری از حروف بی صدا هستند، مخصوصا زمانهای که در انتهای کلمات قرار می‌گیرند. معمولا حروف b, c, f, k, l, q و r معمولا هنگام آمدن در پایان کلمه تلفظ می‌شوند.برای مثال، کلمه‌ی parler (صحبت کردن) از یک r بی صدا در پایان خود برخوردار است.همیشه به دقت به فرد فرانسوی زبان گوش کنید.

جنسیت کلمات
اسامی در زبان فرانسوی جنسیت دارند، یا مذکر هستند یا مونثی. جنسیت توسط حرف تعریف مشخص یا نامشخص معین می‌شود (a/an یا the در انگلیسی).
در زمان یادگیری یک زبان، شما باید جنسیت هر کلمه را با خود کلمه یاد بگیرید. زمانی که میخواهید کلمه‌ی «house» (خانه) را در فرانسوی یاد بگیرید، باید بدانید که به زبان فرانسوی «la maison» می‌شود. اگر جنسیت یک کلمه را اشتباه متوجه شوید، ممکن است گیجتان کند. در زبان فرانسوی، صفات با جنسیت اسمی که توصیف می‌کنند ارتباط دارند.
اگر جنسیت را اشتباه کنید، به احتمال زیاد کل جمله را اشتباه بیان خواهید کرد. اما خبر خوب اینکه به هر حال، به احتمال زیاد مردم منظور شما را خواهند فهمید.