چرا زبان فرانسه ؟

چرا زبان فرانسه؟

به هنگام انتخاب زبان دوم جهت کار یا رشته دانشگاهی ، انتخاب زبان فرانسه راه ها و گزینه های بسیار وسیعی در آینده در مسیر کار یا درس به روی شما گشوده خواهد شد.

وضعیت جهانی زبان فرانسه

در کنار زبان انگلیسی، زبان فرانسه تنها زبانی است که در تمامی کشورهای جهان با ۱۰۰ میلیون نفر دانشجو و دو میلیون نفر معلم که ۲۰% آنها خارج از محدوده کشورهای فرانسوی زبان هستند، تدریس میشود.

درکشور فرانسه حدود ۶۷ میلیون نفر به این زبان سخن میگویند ، ۲۹کشور از جمله سوئیس ، بلژیک ، کانادا ، لوکزامبورک ……. و همچنین زبان مشترک فرهنگی ۲۳کشورآفریقایی و ۳کشور درجنوب شرقی آسیاست .

کینشاسا پس از پاریس دومین کلان شهر فرانسوی زبان دنیاست و پس از آن مونترال و بروکسل در رده های بعدی قرار میگیرند.

بین ۶ الی ۱۱ میلیون نفر از امریکاییها به زبان فرانسه صحبت میکنند؛ نیمی از جمعیت الجزایر و ۱۵% از مردم اسرائیل.

سازمان ها و نهادهای جهانی که زبان فرانسه به همراه زبان انگلیسی جزوء زبان اصلی آنهاست بشرح ذیل میباشد:

سازمان ملل متحد

سازمان یونسکو

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

سازمان بین المللی کارگران

کمتیه بین المللی المپیک

۳۱عضو شورای اروپا

اتحادیه اروپا

اتحادیه جهانی پست

سازمان بین المللی صلیب سرخ

اتحادیه مجامع بین المللی (UIA)

دادگاه اروپا (the European Court of Justice)

زبان فرانسه در ایران

زبان فرانسه درایران از زمان صفویه وارد ایران شده و درآن هنگام به مثابه زبان دیپلماتیک کشور های اروپایی به شمار می آمد. امروزه زبان فرانسه در دانشگاهها و مؤسسات زبان به عنوان تحصیلات دانشگاهی و آموزش کوتاه مدت تدریس می شود. بخشی از این متقاضیان آموزش زبان فراسه برای مهاجرت به استان کِبِک کانادا اقدام میکنند

زبان شناسی فرانسه

در زمان انقلاب فرانسه، ۷۵% از شهروندان فرانسوی زبان فرانسه را به عنوان زبان مادری صحبت نمی کردند. تا قرن ۱۹ هم، زبان فرانسه در کشورهایی نظیر آلمان و هلند به طور گسترده تری به نسبت برخی از بخش های کشور فرانسه صحبت میشد.

حدود یک سوم تا نیمی از کلمات اولیه زبان انگلیسی برگرفته از زبان فرانسه میباشند؛ از جمله: شجره نامه، گشت و گذار، منظره، کوشش، چالش، غرور، سرسخت و جنگ …

ردپای لفظ قلم نویسی زبان فرانسه، از جمله آکادمی فرانسه را میتوان در تاثیر (نفوذ) تنها یک شاعر فرانسوی – فرانسوا دو مالرب – دنبال کرد.

زبان فرانسه شامل بیش از یک میلیون کلمه میباشد و هرساله ۲۰۰۰۰ لغت جدید به این زبان اضافه میشود.

زبان فرانسه در ایالت متحده

در ایالت متحده زبان فرانسه چهارمین زبان مادری (زبان بومی) است و پس از زبان اسپانیایی در جایگاه دوم تدریس قرار میگیرد.

کبک ششمین شریک تجاری ایالت متحده است و بیش از نیم میلیون امریکایی برای شرکت های فرانسوی کار میکنند.

در امریکا نیمی از فیلم های خارجی ای که دیده میشود و ۳۰% از کتابهای خارجی ای که خوانده میشود، به زبان فرانسه میباشد.

فرانسه زبان مادری ۱٫۶ میلیون امریکائیست و بین ۶ الی ۱۱ میلیون امریکایی زبان فرانسه را بسیار روان به عنوان زبان دوم صحبت میکنند