جایگاه و مقام زبان فرانسه در جهان

1- زبان فرانسه و زبان انگلیسی تنها زبان هايی هستند که در 5 قاره جهان ، بدان سخن گفته مي شود.

2- زبان فرانسه به عنوان زبان کاربردی ، از رتبه نهم در جهان برخوردار است و به عنوان زبان خارجی ، به صورت گسترده پس از زبان انگلیسی آموخته می شود .

3-  175 میلیون جمعيت فرانسه زبان ( فرانكفون ) در جهان وجود دارد .از این رقم ، 110 میلیون نفر فرانسه زبان واقعی هستند و 65 میلیون نفر ،بازبان فرانسه آشنايي دارند.

4- زبان فرانسه ، زبان رسمی 29 كشور عضو سازمان بین المللی فرانکفون (OIF) است . از این تعداد ، 12 کشور فقط یک زبانه و 17 کشور دیگر علاوه بر زبان فرانسه ، از زبان های دیگر نیز بهره مند هستند .

5- قاره آفریقا ، از حيث زبان فرانسه ، براروپا تقدم دارد .زيرا نسبت به جمعیت جهان داراي بیشترین جمعيت فرانسه زبان با نرخ 11%  است .

6- الجزایر عضو سازمان بین المللي جمعيت فرانسه زبان (OIF) نیست ولي در عين حال با حدود 16 میلیون نفر ، دومین كشور فرانسه زبان در جهان محسوب می شود. ساحل عاج با حدود 12 میلیون، کبک با 6 میلیون و بلژیک با 4 میلیون نفرجمعيت فرانسه زبان ، در رديف هاي بعدي قرار دارند .

7- حدود 500 هزار نفر جمعيت فرانسه زبان در اسرائیل، و بیش از 700 هزار نفر در آمریکا وجود دارد. با اين احتساب که بیش از 1 میلیون و 200 هزار نفر فرانسوی دور از وطن  را نيز بايد در نظر گرفت به طوري که از این تعداد 271 هزار فرانسوي ، در آمریکا سکونت دارند .

8- جايگاه زبان فرانسه در اتحادیه اروپا ، به لحاظ تعداد افرادی که به زبان مادری صحبت می کنند  ، مقام دوم را دارد و با زبان ایتالیایی برابر است( 16% ) . يعني پایین تر ازرتبه زبان آلمانی(23.3% ) و بالاتر از مقام زبان انگلیسی ( 15.9% ) است . اما زبان انگلیسی از حيث جايگاه زبان خارجی ، رتبه اول را داشته( 41% )  و بعد زبان فرانسه ( 19% ) ، زبان آلمانی ( 10% ) و زبان اسپانیایی ( 7% ) در رديف هاي بعدي قرار مي گيرد.

9- زبان فرانسه ( به انضمام زبان انگلیسی ، چینی ، اسپانیایی ، روسی و عربی ) جزو  شش زبان رسمی سازمان ملل متحد ، و به همراه زبان انگلیسی و اسپانیایی ، زبان کار سازمان ملل متحد است .همچنین زبان فرانسه جزو زبان رسمی اتحادیه آفریقا محسوب مي شود .زبان انگلیسی ، عربی ، اسپانیایی ، سواحلی ، پرتغالی و تمامي ديگر زبانهای بومي آفریقایی از جمله زبان هاي اتحاديه آفريقا به حساب مي آيند.

10-  5%صفحات اینترنت به زبان فرانسه است و لي زبان انگلیسی 45% صفحات اینترنتی را در برمی گیرد وزبان آلمانی  7% نمايش صفحات اينترنتي را تشكيل مي دهد . بنابراين، زبان فرانسه با رقم 5%  ، سومین زبان اینترنتیاست وجلوتر از زبان اسپانیایی با نرخ 4,5% قرار دارد. گفتني است که 90% زبان های جهان درصفحات اینترنت به نمایش در نیامده اند .

11- جمعیت كشورهاي عضوسازمان بین المللی فرانسه زبان ( OIF ) 710میلیون نفر احتساب شده و بیشترین رقم جمعیتي این سازمان را كشور ویتنام ، با 81 میلیون ( اما با 0.2% جمعیت فرانسه زبان )، مصر با 73 میلیون نفر و سپس كشورفرانسه با 61 میلیون نفر جمعیت تشكيل مي دهد .

12- سه کشور ساحل عاج ، کامرون و جمهوری دموکراتیک کنگو داراي بیشترین تعداد جمعيت فرانسه زبان و نيز آشنا به زبان فرانسه در صحراي آفریقا هستند . از حیث در صد جمعیتی ، گابن با 80% جمعيت فرانسه زبان در رتبه اول قرار دارد و  ساحل عاج ، کنگو ، کامرون و سنگال رتبه هاي بعد را به خود اختصاص داده اند.

13- در کشورهای اقیانوس هند ،اگر چه ماداگاسکار از بیشترین تعداد فرانکفون برخوردار است ، اما درجزيره موریس ، زبان فرانسه بیشتر با زبان بومیان آمیخته شده و به کار می رود .

14- هر چند جمعيت فرانسه زبان هاي كلي و جزئی در آفریقای شمالی ،  به لحاظ تعداد در مراکش از اهميت زيادي برخوردارند، اما كشور تونس ، از حیث درصد جمعیتی ، در رتبه اول قرار گرفته است .

15- در خاور میانه ، كشور لبنان به لحاظ تعداد و درصد جمعیت فرانسه زبان ها ، به طور گسترده اي از مصر پیشی گرفته است

17- در كشورکانادا ، جمعيت فرانسه زبان ، در مجموع در حال افزایش است

18- در کارائیب ، کاهش تعداد فرانکفون ها ملاحظه می شود و این امر بر مشکلات عديده اي دلالت دارد.

19- جمعيت فرانسه زبان قاره آسیا ، با آمار بسیار ضعیف ، ثابت مانده است و زبان انگلیسی  به نفوذ خود در این منطقه ادامه مي دهد. اما جايگاه زبان فرانسه در اين قاره به عنوان زبان آموزش و انتقال دانسته ها در قلمرو های بسیار خاصي همچون پزشکی  لحاظ مي شود.

20- كشوررومانی ، سپس لهستان و مولداوی در اروپای مرکزی و شرقی،از جمله کشورهایی محسوب مي شوند که بیشترین تعداد جمعيت فرانسه زبان و نيز آشنا به زبان فرانسه را دربردارند .