شباهت های زبان فرانسه و انگلیسی

شباهت‌های زبانی بین انگلیسی و فرانسوی چیست؟

تا جایی که می شود زبان‌ها به هم شباهت داشته باشند باید گفت که انگلیسی و فرانسوی الفبای مشابهی دارند، گاهی از ساختارهای گرامری مشابهی استفاده می کنند، و لغات مشترک متعددی دارند.

در واقع، حساب شده است که انگلیسی و فرانسوی تا ۲۷% از لغات یا شباهت معنایی خود را به اشتراک می‌گذارند (شباهت هم در فرم و هم در معنی). منابع مختلف تخمین زده اند که منشأ ۴۵% از لغات انگلیسی از فرانسوی است، اگرچه شباهت آن خیلی واضح نیست.

با این حال به یاد بسپارید که شباهت معنایی بین آلمانی و انگلیسی ۶۰% است! کاملاً شباهتشان کمی بیشتر است.

پس، شباهت های بین انگلیسی و فرانسوی چیست و چگونه این طور شد؟

اول، بیایید به طور خلاصه نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه فرانسوی و انگلیسی به وجود آمدند. جای تعجبی ندارد که دو زبان به زیر گروه‌های زبان‌های هند و اروپایی تعلق دارند: ژرمنی (انگلیسی) و عاشقانه‌ (فرانسوی). از لحاظ تاریخی، فرانسوی در واقع اشتراکات بیش تری با ایرلندی دارد، و انگلیسی با آلبانی. چه کسی این را حدس می زد؟

شباهت‌های زبانی که ما امروزه متوجه آن ها هستیم در واقع ارتباط زیادی به تبادل و غلبه‌ی ‌فرهنگی دارد. برای گویشوران انگلیسی، فرانسوی اغلب ‘زبان عشق’ لقب گرفته است. عاشقانه به نظر می رسد و برای گویشوران انگلیسی جذاب است. فرانسوی همچنین در قرون وسطی زبان اشراف انگلیسی بود و در نتیجه در زبان انگلیسی اثر گذاشته است.

پس اگر ما نگاهی اجمالی بیندازیم منشا فرانسوی خیلی از لغات انگلیسی را می یابیم. برای مثال، اسامی پادشاهان و ملکه ها در انگلیس، اسامی خانوادگی، جفت های مترادف (begin/commence, freedom/liberty)، و حتی غذا (pig=pork، porc در فرانسوی)، sheep=mutton (mouton در فرانسوی) و cow=beef (boeuf در فرانسوی)!