نام نویسی دوره آمادگی آزمون TCF

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

بدینوسیله به اطلاع می رساند شروع نام نویسی آزمون TCFزبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز در حال برگزاری می باشدجهت کسب آگهی بیشتر یا شماره های 09173162644-09173117546تماس حاصل فرمایید.