فرانسه تجربه بی نظیر درعلم -هنروفلسفه شرایط زندگی درپاریس

فریده حجازی farideh-hejazi.ir

شرایط زندگی در پاریس فرانسه پاریس پایتخت کشور فرانسه می باشد و اساسا به عنوان شهر عشق و بهتر از آن ، شهرچراغ های روشن شناخته شده است. جایگاه این شهر از نظر جغرافیایی فوق العاده است به طوری که شما می توانید کمتر در از دو ساعت به هر کشوری در اروپا سفر کنید… ادامه خواندن فرانسه تجربه بی نظیر درعلم -هنروفلسفه شرایط زندگی درپاریس