تفاوت های بین زبان انگلیسی و فرانسوی

مطلبی که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است تفاوت های بین زبان انگلیسی و زبان فرانسوی می باشد اما قبل از هر چیزی یک پیش زمینه ای درباره ی هر 2 زبان داشته باشیم تا راحت تر بتوانیم درکی درباره اطلاعات داده شده داشته باشیم . زبان فرانسوی یک زبان منزو اوپایی می باشد.

همچنین هم خانواده با زبان های رومی ، اسپانیایی و ایتالیایی می باشد و زبان انگلیسی به شدت تحت تاثیر زبان فرانسوی پس از معروف شدنش قرار گرفت و دولت بریتانیا در قرن یازدهم برای پیشی گرفتن از دولت فرانسه شروع به ترویج زبان انگلیسی کرد و در نتیجه هر 2 زبان دارای خصوصیت های قواعدی و همچنین تعداد بسیاری لغات هم ریشه شدند .

از الفبای هر 2 زبان شروع می کنیم:

زبان فرانسوی نیز همانند زبان انگلیسی دارای 26 حرف در الفبای خود می باشد همچنین دارای تفکیک هایی در لغات می باشند و زبان آموزان غیر بومی ممکن است در تلفظ این کلمات در کلاس درس به مشکل بخورند مخصوصاً زمانی که برای اولین ترم آموزشی باشد که در کلاس حضور دارند.

برای مثال ممکن است معلم به آنها کلمه ی i و یا y را بگوید و هنرجویان کلمات e یا g را بنویسند از دیگر تفاوت می توان به تفاوت های آوایی اشاره کرد که تفاوت هایی در سیستم آوایی 2 زبان وجود دارد که می تواند مشکلاتی را از قبیل تلفظ و درک را برای زبان آموزان فرانسوی داشته باشد.

تلفظ اشتباه

همچنین مشکلاتی از قبیل تلفظ اشتباه و دیکته ی اشتباه توسط متوجه نشدن آوا برای زبان آموزان انگلیسی را داشته باشد و عمده مشکل آوایی برای زبان آموزان در کلمات و حرف های صدادار می باشد برای مثالف ممکن است مشکلاتی در کلمات Ship/Sheep و یا Live/Leave بوجود آید.

از نظر آوایی زبان آموزان معمولاً در تلفظ آواهای ( ð ،Ɵ ) مشکل دارند و نمی توانند به درستی تلفظ کنند از دیگر بخش هایی که می توان به آن اشاره داشت بخش دستور زبانی می باشند . دستور زبان هر 2 زبان انگلیسی و فرانسوی دارای قسمت هایی می باشند.

چند تفاوت

که هم خوانی هایی با یکدیگر دارند مانند فعل های کمکی ، صفت های مفعولی ، مجهول و معلومین و زمان های گذشته ، حال و آینده در چند تفاوت هایی در موارد ذکر شده می باشد اما دارای پایه هایی یکسان هستند و عمده ترین مشکل انتخاب نادرست زمان ها توسط هنر جویان می باشد.

با وجود شباهت های ظاهری این گرامر ها موارد تکراری بسیاری می باشد که وقتی زبان آموزان فرانسوی از زمان های مختلف استفاده می کنند که دارای معنی یکسانی در انگلیسی هستش . از دیگر مشکلاتی که برای هنر جویان زبان فرانسوی مطرح می باشد سوال پرسیدن است .

به خاطر اینکه فرانسوی ها از فعل کمکی do استفاده نمی کنند مشکلاتی در سوال پرسیدن دارند . از دیگر بخش های گرامری می توان به مشترک بودن هر زبان در بخش هایی گرامری از قبیل فاعل ها ، فعل ها ، مفعول ها و از دیگر موارد مشابه اشاره داشت