تلفظ کلمات در زبان فرانسه

  • تلفظ کلمات در سراسر فرانسه متفاوت است

شاید فکر کردن به اینکه تلفظ فرانسوی به سه گروه اصلی اروپایی، کانادایی و آفریقایی تقسیم می شود، راحت باشد.

اما نه! به این سادگی ها هم نیست.

در واقعیت، حتی در خود فرانسه هم لهجه ها و گویش ها یکی نیستند!

همانطور که ساکنین می سی سی پی متفاوت از ساکنین نیوجرسی صحبت می کنند یا کسانی که در لندن زندگی می کنند لهجه و گویشی متفاوت از بومیان ساکن لیورپول دارند، زبان فرانسه هم در کشور فرانسه همین شرایط را دارد.