تاریخچه ادبیات فرانسه

تاریخچه پیدایش ادبیات غنی فرانسه به قرون وسطی باز می گردد و از آن زمان تا کنون در طی قرن ها و دوران های متفاوت نویسندگان و فیلسوف های فرانسوی در جهت شکوفایی و اعتلای آن قدم بر داشتهاند. ادبیات فرانسه در حقیقت مجموعه ای از آثار نگاشته شده توسط نویسندگان با ملیت فرانسوی و یا فرانسه زبان است. ادبیات نویسنده های کشور های دیگر که به زبان فرانسه نوشته شده است مانند کشور های بلژیک، سویس، کانادا، سنگال، الجزایر و مراکش نیز به ادبیات فرانکوفون مشهور است. ادبیات فرانسه غنی ترین ادبیات دنیا است. خواستگاه بیشتر مکتب ها و جریان های ادبی که بعد ها در دیگر کشورها نیز رواج پیدا کردند، فرانسه بوده است. همچنین فرانسه زادگاه ادیبان و نویسندگان بزرگ و ارزشمندی است که هر یک نقش بزرگی در رشد و غنای ادبیات این کشور ایفا کرده اند.